Zamysleli ste sa už nad tým, prečo sa máte učiť všetko čo je v osnovách? Má to vôbec význam? Ak ste sa aj zamysleli, iste ste dospeli k záveru, že je to zbytočné. Verte mi, dôverne to poznáme. Zamyslime sa spoločne nad nutnosťou existencie škôl. Nie sú zbytočné? Veď čo potrebujeme pre život, to nás môžu naučiť rodičia. Vedia čítať, písať, počítať. Môžu nám odovzdať svoje skúsenosti, zručnosti a okrem toho desiatu si môžeme zjesť aj doma. Hovoríte, že je to sprostosť? Musím podotknúť, že hovoríte správne. Viete, že vedomosti vašich rodičov sú vám, pre budúcnosť nedostatočné. Tak ako je to s tými vedomosťami? Jedných je málo, druhé sú zbytočné. Rozmeňme si to však na drobné.
Ak cítite, že v živote budete potrebovať aj iné znalosti ako majú vaši rodičia, tak potom neviete dopredu rozhodnúť, ktoré to sú. Ja tvrdím, že žiadna vedomosť nie je zbytočná. Nižšie sa dozviete prečo sa to odvažujem tvrdiť. Pokiaľ vnímate život vašich rodičov ako niečo pekné a šťastné, urobte všetko preto, aby ste ich čo najviac napodobňovali. Ak nie, prijímajte čo najviac informácií, vedomostí, aby ste mali možnosť vytvoriť si šťastnejšiu budúcnosť. Nezabúdajte na múdrosť vekov: „Jablko nepadá ďaleko od stromu“ a „Aká matka, taká Katka“. Buďte si istý, že ak s tým niečo neurobíte, budete mať taký istý život ako vaši rodičia. Môžete ich milovať alebo odsudzovať, môžete to pokladať za spravodlivé alebo nespravodlivé, buďte si istí, že to tak bude. Verte mi. Ani ony netúžili po takomto bezútešnom živote. Všimnite si ešte, že ho majú vo väčšine taký, ako ho mali ich rodičia. Pokladáte to za nespravodlivé? Ja nie. Nemôže byť nespravodlivé to, na čo sme dopredu upozorňovaní. Práve naopak. Ak si môžeme byť istí v tom, že to takto funguje, tak je to prejav existencie sily starajúcej sa o spravodlivosť sveta. Jednoducho, také sú pravidlá hry zvanej život. Nemáte v moci tieto pravidlá meniť, máte však v moci ich využiť k prežitiu plnohodnotného života..
Som presvedčený, že každý z vás túži po šťastnom a plnohodnotnom živote. Dá sa však zaručiť, že vzdelávanie mi ho pripraví? Alebo je život súhrou náhod? Poznáte porekadlo: „ Každý je kováčom svojho šťastia“? Buďte si istý, že to nie je prázdna fráza. Svoju budúcnosť si tvoríte sami. Ak si ju nevytvoríte vy, vytvorí vám ju niečo iné. Náhoda, konkurencia a pod.
Ale pekne po poriadku. Je mylné myslieť si, že hybnou silou sveta je boj dobra a zla. Táto teória už spôsobila mnoho utrpenia. Dobro a zlo sú relatívne pojmy a preto nemôžu byť hybnou silou.. Čo je dobro pre mňa nemusí a väčšinou ani nie je dobro pre druhého a opačne. Hybnou silou sveta je činnosť. Spomínané dobro a zlo je už plodom tejto činnosti. Konanie alebo nekonanie činnosti rozhoduje o živote a smrti, nie o kvalite života. Ak by korene stromu nenasávali vodu zo živinami, strom by uschol. Ak by ste nejedli a nepili vy alebo by bol nečinný niektorý, váš životne dôležitý orgán umreli by ste. O živote a smrti rozhoduje ochota alebo neochota k činnosti. Vaša ochota či neochota k činnosti, však nerozhoduje o kvalite vášho života. O jeho kvalite rozhoduje sila, ktorá vás k tejto činnosti motivuje. Jestvujú len dve takéto sily. Jednou je láska a druhou strach. Žiadna iná motivačná sila nejestvuje. Pod vplyvom lásky konáme činnosť, ktorú chceme urobiť a zo strachu činnosť, ktorú musíme urobiť. A buďte si istí, že činnosť z lásky plodí „dobro“ a činnosť zo strachu zas plodí „zlo“. Tu vidíme, že dobro a zlo nie sú hybnou silou, ale plodom činnosti. Buďte si istí, že tieto plody budú určovať vami vnímanú kvalitu vášho života.
Teraz už iste všetci tušíte, ako v školských laviciach ovplyvňujete kvalitu vášho budúceho života. Ako sa stávate „kováčom vášho šťastia“, ktoré teraz už ani vo vašich očiach, nezáleží na náhode. Šťastný a plnohodnotný život sa stáva nevyhnutným dôsledkom a nie náhodou.
Každý z vás sa chce baviť a užívať si radosti života. Chcete chodiť na zábavy, zahraničné dovolenky, mať pekné domy, autá a pod. Nemajte výčitky svedomia. Tak to má byť a tak je to správne. To je zmyslom života. Všetko ostatné sú len prostriedky na naplnenie tohoto zmyslu. Nezabúdajte: „Vy ste soľ zeme. Keď soľ stratí svoju chuť, čím ju osolíte?“ Nič na svete nie je dôležitejšie ako vy. Ak vám niekto povie, že k získaniu plnohodnotného života je najdôležitejšie zdravie, neverte mu. Možno je o tom presvedčený, ale pravdu nemá. Pravda je taká, že k plnohodnotnému životu človek potrebuje súčastne tri “veci“, z ktorých ani jedna nie je dôležitejšia ako ostatné dve. Tými „vecami“ sú: zdravie, majetok a vzťahy. Ak máte tieto tri veci súčastne, ide o život. Ak z nich niektorá chýba, ide o živorenie. Všetky tri „veci“ však máte v moci nadobudnúť. K ich nadobudnutiu však musíte spojiť všetky tri strany „Komenského trojuholníka pokroku“. Tieto strany sa nazývajú: „Chcieť, môcť a vedieť“. Chcieť budete chcieť, lebo to chce každý. Môcť budete môcť, lebo budete slobodný a plnoletý. Ale či budete vedieť, to ovplyvňujete teraz v školských laviciach. Vaši rodičia k tomu môžu prispieť, ale naučiť vás to nemôžu, lebo to sami nevedia. Keby to vedeli, tak žijú šťastný a plnohodnotný život.
Verte mi. Vaše vedomosti budú ovplyvňovať aj vaše zdravie, aj vzťahy. Tu si v kocke povedzme aspoň to, ako vaše vedomosti ovplyvnia vašu majetnosť. V kocke preto, lebo všetky konkrétnosti by si vyžadovali celú publikáciu a nie takýto článok. Základ však pochopíte a konkrétnosti si nájdete. Už budete vedieť čo máte hľadať.
Najprv si uvedomte, že ukončením štúdia vzdelávanie nekončí, mení len svoju formu a ak si odfláknete čas strávený v školských laviciach, mení túto formu z bezbolestnej na bolestnú. Tá bolestná, je ten nešťastný život vašich rodičov. Taký chcete mať i vy? Nemyslite si, že zabezpečiť si šťastnú budúcnosť je ťažké, vyžadujúce odriekanie alebo odopieranie si pôžitkov. Opak je pravdou. Človek si musí užívať, aby mohol konať činnosť pod vplyvom lásky, ktorá ako jediná je schopná produkovať „dobro“. Zoberte si také klamstvo. Čo myslíte jeho hybnou silou je láska alebo strach? Túto istú otázku si položte, keď budete hľadať hybnú silu žiarlivosti, nedochvíľnosti, lenivosti, hašterivosti a čoho vás len napadne. Viem. Jediné čím môžem prispieť k vášmu hladu po vedomostiach je, že vás presvedčím o tom, že majetnosť a nemajetnosť nie je dielom náhody, ale nevyhnutnosti. Ja som o tom presvedčený z nasledovného.
Poznáte množstvo prírodných zákonov a poučiek. Newtonov, Archimedov, Pascalov a iné. Platí však aj jeden, ktorý nie je tak presne definovaný. Uznávajú ho všetky filozofie. Materialistická ho definuje pomocou kapitálu: „Kapitál plus vložená práca produkuje nadhodnotu.“ To znamená, musíš mať niečo /kapitál/, aby si dosiahol viac. Idealistická ho ústami Ježiša definuje: „Kto má tomu bude dané a bude mať hodne, kto nemá, aj to čo má mu bude odňaté.“ Dokonca o tom pojednáva aj ľudová slovesnosť: „Aj pes špiní na už jestvujúcu kopu.“ Zaujímavé, že? Keď to tvrdia všetci, hoci sú na iných stranách barikády, môžete to brať za bernú mincu. Ak však budete chodiť s otvorenými očami a ušami, presvedčíte sa o tom aj sami. Presvedčíte sa o tom, že tento zákon funguje.
Pokladáte ho za nemorálny? Domnievate sa, že dostávať majú tí čo nemajú? Možno, ale už vyššie som vám povedal, že nie je vo vašej moci pravidlá hry meniť. Môžete ich však využiť a ak chcete mať istotu plnohodnotného života, tak by ste aj mali.
Ak sa však zamyslíte nad týmto zákonom, zistíte, že vôbec nie je nemorálny. Ľuďom ani tak nevadí, že tento zákon platí. Vadí im skôr ich domnienka, že nemajú tú kopu, ktorú ten pes potrebuje k orientácií. To však nie je pravda. Každý má niečo o čo sa môže starať. A tu je podstata. Úspešní ľudia sú úspešní nie náhodou, ale zákonite? Ja som pozorným vnímaním chovania sa ľudí dospel k záveru, že rozdiel medzi úspešným a neúspešným človekom je len v jednom. Pre neúspešného znamená pojem „mať“ iba vlastniť, ale pre úspešného tento pojem znamená zase starať sa. Vidíte, netreba slovami tárať o dobrote, povinnosti, obeti a odriekaní. Nie len, že netreba, je to priam zbytočné a škodlivé. Činnosť je tá jediná vec, ktorou dokážeme vesmírne sily presvedčiť o našom postoji k životu. Ak sa o niečo staráme, tak činnosťou dokazujeme, že to máme. Tým sme uznali, že máme tú kopu, na ktorú si pes môže urobiť tú povinnosť.
Už iste viete, čo je tou vašou kopou, pokiaľ ste v školských laviciach. Tak sa o ňu postarajte s láskou, najlepšie ako viete a všetko ostatné bude vám pridané.
Vyvíjajte viac činnosti ako musíte a paradoxne získate aj na zábavu viac času. Neviete si ani predstaviť, koľko času ušetrí obyčajná dochvíľnosť.
Prajem vám veľa radosti a úspechov.