Dá sa vlastne nestresovať? Dá. Stačí si uvedomiť, čo tvorí živnú pôdu stresu. Tou pôdou je strach. Áno. Stres nie je nič iné, iba forma strachu. Bojíme sa, že nám na niečo prídu. Bojíme sa, že niečo nestihneme. Pre nedostatok sebavedomia sa bojíme kritiky a pod. Stres spôsobený týmito formami strachu sa dá eliminovať veľmi jednoducho. Stačí nekonať to, čo sa nemá a konať to čo sa konať má. Je úplne jedno či sa budete správať podľa „desatora“, „morálneho kódexu budovateľa komunizmu“ alebo jednoducho podľa uznávaných zásad etiky. Nerozhoduje váš motív, dôležité je, aby ste nekradli, nevraždili, nepodvádzali a pod. Každý to pozná. Stresovanie sa z týchto dôvodov je vlastne strach pred spravodlivou odplatou. Toto sa dá ľahko eliminovať dodržiavaním pravidiel hry. Nijako nezasahuje do nášho vnímania sveta ako miesta spravodlivého alebo nespravodlivého. Dokonca nás usvedčuje z toho, že pokladáme svet za spravodlivý. Veď sa stresujeme preto, že sme niečo „vyviedli“.
Horšie je to so stresom, ktorý pramení z nášho presvedčenia o nespravodlivosti sveta. Bojíme sa, že sa nám môže niečo nepríjemné prihodiť na princípe náhodnosti. Máme obavy z chorôb, stresujeme sa pre „nami nezavinené“ problémy vo vzťahoch a aj zamestnanie nám poskytne dosť dôvodov k stresu. Nečudujem sa takémuto vnímaniu a plne ho chápem. Rozhliadnutím sa okolo seba môžete vnímať túto nespravodlivosť.
Ak ju však akceptujete pripravujete sa samy o možnosť nápravy. Proti „náhode“ sa nedá nič podniknúť. Nerozhodli sme o tejto náhodnosti vo vzniku našich problémov len kvôli neskúmaniu alebo povrchnému skúmaniu príčin našich problémov? Skutočne sme si choroby neprivodili sami napr. chybami v stravovacích návykoch? Musíme strpieť choroby, ku ktorým sme „vyfasovali“ genetickú dispozíciu? Neprivodili sme si problémy vo vzťahoch napr. „slepotou“? Nemáte problémy v práci za to, že sa iba robíme že robíme?
Skúste sa na svoje problémy pozrieť znovu. Pokúste sa nájsť tú svoju chybu, ktorá vyvolala tento problém. Viem, je to ťažké, no väčšinou existuje. Človek nie je Boh, má právo na svoje chyby. Prečo poctivo hľadať príčinu? Hlavne z egoistického dôvodu. Ak totiž nájdete príčinu problému, zistíte, že nevznikol náhodou, ale zákonite. Objavíte spravodlivosť, ktorá sa „pomstila“ za vaše chyby. No ale ak spravodlivosť funguje, potom túto spravodlivosť môžete využiť pri odstránení problému. Boj proti náhode a nespravodlivosti je boj proti veterným mlynom.
Pár príkladov premeny nespravodlivosti na spravodlivosť nájdete v mojich predchádzajúcich článkoch.
O škodlivosti stresu sa v poslednom čase dosť veľa píše, no nič nové pod slnkom. Už pred dvetisíc rokmi nás pred ním varovali: „A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?“ (Matúš 6.27.)