Zostavil som hypotézu o príčinách vzniku nádorových ochorení a tá vlastne i načrtáva možnosti jej predchádzaniu ako i liečbe. Vytvoril som i program, ktorý túto hypotézu môže potvrdiť alebo vyvrátiť. Ak ju potvrdí, zistíme, že rakovina neútočí na princípe náhodnosti. Práve pripisovanie jej tejto vlastnosti, bráni vytvoreniu liečebných postupov, ktoré zaručia víťazstvo nad ňou. Ešte raz prízvukujem, že sa ešte jedná o hypotézu. Mne sa už viackrát potvrdila, ale ešte vždy je to len hypotéza.
Na základe tejto hypotézy tvrdím, že rakovinotvorné látky sú všetky látky, ktoré sú v organizme schopné vytvoriť usadeninu. Tá potom vytvára tlak na okolité bunky alebo ich inak obmedzuje. Preto tvrdím, že rakovinotvorný môže byť i vonkajší tlak. Mám na mysli napríklad tlak bicyklového sedadla alebo u žien tlak podprsenky. Som presvedčený, že tlak podprsenky je prvotným impulzom ku vzniku rakoviny prsníka ako i o tom že, bicyklové sedadlo bolo príčinou vzniku rakoviny semenníka u cyklistu Amstronga (viac násobný víťaz Tour de Frans). Poviete si, že nie každá žena nosiaca podprsenku, nie každý cyklista dostali rakovinu. To je pravda. Pokladám to len za prvotný impulz a podľa mojej hypotézy sa to ďalej vyvíja nasledovne:
Vonkajší tlak alebo iná usadenina v organizme tlačí a obmedzuje okolité bunky. Na toto reaguje autoimunitný systém a vytvára podmienky na ich podporu. Predĺži ich životnosť. No vždy vznikajú aj nové bunky, ktoré s predĺžením životnosti už jestvujúcich zvýši ich počet. Tým vytvára akúsi rovnováhu a rozloženie týchto tlakov na väčší počet buniek. Toto štádium sme nazvali polipi, tumori (nezhubné nádory) a ešte neviem ako.
Ak tento atak trvá pridlho, spolu so stavom nášho imunitného systému spôsobí to, že tento polip môže prerásť do nádoru zhubného. Tento stav vzniká z akéhosi zaneprázdnenia autoimunitného systému. Jeho zaneprázdnenosť vzniká preto, lebo vďaka nášmu stravovaniu a stresu musí riešiť viac podobných problémov aj na iných miestach nášho organizmu. Naše stravovanie zapríčiní i jeho oslabenie a zníženie jeho schopností. Jednoducho nebude schopný monitorovať, ovplyvňovať delenie a životnosť buniek na tomto mieste nášho organizmu. Z nezhubného nádoru vzniká nádor zhubný.
Takto sa vytvárajú aj usadeniny v pľúcach. Či už fajčením alebo inými exhalátmi v ovzduší. Fajčiar si však tieto usadeniny vytvorí zákonite. No vznik rakoviny pľúc, pod tlakom týchto usadením je závislý na stave nášho autoimunitného systému. To vysvetľuje, prečo nie každý fajčiar dostane rakovinu pľúc, ako i to prečo ju dostanú i nefajčiari. Ak sa však táto hypotéza potvrdí, vylúči náhodnosť i vo vzniku tejto choroby.
Najviac usadenín a atakov si vytvárame stravovaním. Je to však široký problém a takýto článok by ho neobsiahol. Opísal som ho vo svojich predchádzajúcich článkoch na tomto bloku pod názvom „Môže prevencia liečiť? I, II, a III“. Tieto články obsahujú i postup, ako zdokonaliť schopnosti nášho imunitného systému.
Naše občianske združenie „Vidím a počujem“ pripravuje projekt pod názvom „Zdravie sebe a ostatným“, ktorý má za úlohu túto hypotézu potvrdiť alebo vyvrátiť. V pondelok tu uverejníme podrobnosti o tomto projekte. Ak však projekt túto hypotézu potvrdí, bude to mať veľký význam pre liečbu rakoviny. Lekári už dnes vedia rakovinu liečiť (chemoterapia, rádioterapia, hormóny a iné), no práve pre neodstránenie príčiny jej vzniku, vyliečeniu bráni recidíva a obavy z reakcie organizmu. Podľa môjho názoru je spôsob liečenia rakoviny ukrytý v rozprávke o živej vode. Aj tam sa najprv použila „mŕtva voda“ (chemoterapia), ale hneď potom „živá voda“. Čo považujem za živú vodu je opísané už vo vyššie uvedených článkoch.
Ak vám táto hypotéza začala vŕtať v hlave, prosím vás o účasť na našom projekte alebo aspoň o jeho rozšírenie vo vašom okolí.