piatok 6. apríla 2007

Ježiš! Zomrel si?

O čom je Veľká noc? Ľudstvo sa od nepamäti tešilo z príchodu jari ako možnosti vzniku niečoho nového. Židia k tejto radosti pribalili oslavu vyslobodenia z otroctva a kresťania zas oslavu z mŕtvychvstania. Je však za Veľkou nocou i niečo viac?

Ježiš sa dobrovoľne vydal na smrť. Áno, tak ako mnoho pred ním i po ňom. Nechcem znižovať jeho význam pre ľudstvo no viem, že už prvé riadky budú iritovať kresťanov. Ich iritáciu vôbec nemám v úmysle. Nech si každý verí čomu a komu chce.
Ja pokladám Ježiša za filozofa a mysliteľa, ktorého učenie má čo povedať i dnes. Na svoju dobu bol maximálne pokrokový a dnes by sme povedali avantgardný. Zmenil (alebo sa aspoň snažil zmeniť) pohľad na boha. Kým Židia ponímali boha ako pomstychtivého a trestajúceho a snažili sa ľudí zbaviť strachu systémom: „Kto sa bojí boha, nemusí sa báť ľudí a kto sa boha nebojí, bude sa báť ľudí.“
Ježiš priniesol evanjelium (dobrú zvesť), že boh nie je taký, ako hovorili židovskí pohlavári, ale že je milujúci, láskavý a odpúšťajúci. Toto ponímanie židovskí pohlavári nemohli prijať, nakoľko sa báli straty vplyvu a akéhosi morálneho úpadku spoločnosti. Preto bolo potrebné Ježiša umlčať, alebo presvedčiť, tak ako neskôr Galileiho, Bruna, Husa a iných. Galileo a Hus neodvolali a boli upálení. Tým sa dá povedať, že sa dobrovoľne vydali na smrť. Bruno odvolal a dostal doživotie. Ježiš tiež neodvolal a išiel „dobrovoľne“ na smrť.
Ježiš vo svojom učení tvrdil, že len dodržiavaním (či už vedomým, alebo nevedomým) jeho rád, môže človek vojsť do kráľovstva božieho. Nesľuboval ho po smrti a niekde v nebi, ale tu na zemi a ešte za života. Človek mal kráľovstvo božie dosiahnuť poriadkom v troch oblastiach svojho života. Tieto oblasti symbolizujú dary troch kráľov Ježišovi. Boli to myrha (zdravie), zlato (majetok) a kadidlo (dym ako niečo nehmotné – vzťahy). Poriadkom v týchto oblastiach človek pociťuje spokojnosť a šťastie. To je to kráľovstvo božie podľa Ježiša.
V Ježišovom učení (ev. podľa Matúša) je i presný návod, ako tento poriadok dosiahnuť. Bol natoľko presvedčený o svojej pravde, že za svoje presvedčenie položil i život. Išiel zomrieť, aby sa jeho učenie zachovalo pre budúce pokolenia. To mal na zreteli, keď povedal, že ide za nás umrieť.
Nemám nič proti žiadnej cirkvi, takže ani proti kresťanskej, no domnievam sa, že „nasledovníci“ Ježiša jeho učenie v mnohom nepochopili a preto museli do svojej viery zaviesť dogmy. Ježiš bol zásadne proti dogmám a viac ako o viere, hovoril o hľadaní. Z tohoto nepochopenia sa do kresťanskej vierouky dostal opäť strach z boha. To je proti učeniu Ježiša.
Ježiš má dnes výročie úmrtia. Umrel za to, aby sme nemali strach, aby sme hľadali pravdu a spravodlivosť a aby sme sa vyvarovali dogiem a manipulácie. Tvrdil: „Vy ste soľ zeme..“
Mám obavy z toho, že keby dnes videl, čo sa stalo z jeho učenia, išiel by na smrť zas a zas dobrovoľne.

Žiadne komentáre: