piatok 27. apríla 2007

Je svet spravodlivý?

Nie je, ale môže byť.

Vlastne je spravodlivý už teraz, i keď sa nám to tak nejaví. Ide o to, že vo svete nejestvuje stagnácia a ak aj áno, tak je trvale neudržateľná. Preto sa treba cieľavedome starať o vzostup, rast. Ak sa oň nepostaráme, náhoda (prejav nespravodlivosti) sa postará o narušenie stagnácie a zákonite prichádza k poklesu (úpadku). Táto zákonitosť nás môže viesť k názoru, že svet je nespravodlivé miesto.
Rozhodne to však tak nie je. Túto nespravodlivosť môžeme zo svojho života úplne vylúčiť a to staraním sa o to, čo máme. Treba si uvedomiť, že život si môžeme po... iba v troch oblastiach a to sú zdravie, majetok a vzťahy. Život je pri tom všetkom ešte taký beťár, že umožnil i vzájomný priesek týchto oblastí. To znamená, že neodstránenie problémov v jednej z týchto oblastí, zákonite vyvolá i problémy v ďalšej, alebo v ďalších.
Ak si premietnete dôvody svojich problémov, nájdete príčinnú zákonitosť. Potom však nemôžeme rozprávať o nespravodlivom svete. To je však aj pri všetkých problémoch dobrá správa, lebo ak funguje spravodlivosť, ktorá nás dostala do problémov, tak tú istú spravodlivosť môžeme využiť na zjednanie nápravy.

Žiadne komentáre: