nedeľa 8. apríla 2007

Zmŕtvychvstanie?

Vstal Ježiš z mŕtvych? A ak áno, nevstal zbytočne?

Pre veriacich je to však alfou a omegou viery. Nech je a nech sa toho držia. Prajem im príjemné sviatky a veľa radosti zo zmŕtvychvstania.
Ateistom na Ježišovi najviac vadí práve toto zmŕtvychvstanie. Nie sú ochotní veriť akýmsi rozprávkam a preto považujú za nezmysel sa nad tvrdeniami Ježiša čo i len pozastaviť. Ja ho pokladám za jedného z najväčších filozofov. Treba len rozlíšiť čo z Nového zákona je učením Ježiša a čo je už učením filozofov raného kresťanstva. Ja za učenie Ježiša pokladám iba evanjelium podľa Matúša. Je to veľmi zaujímavé čítanie, len treba mať na zreteli, že v tých dobách si človek bez náboženstva ani neškrtol. Niektoré pojmy sa v slovenčine udomácnili a mnohí si ani neuvedomujú ich význam. Ak si v Matúšovom evanjeliu preložíte niektoré pojmy do slovenčiny, iste mi dáte za pravdu, keď poviem, že ide o zaujímavé čítanie. Stačí ak Kráľovstvo božie (Nebeské) zameníte za Spravodlivé kráľovstvo, hriech za chybu, spasenie za spokojnosť a zistíte, že toto evanjelium poskytuje rady ako predísť problémom v oblasti zdravia, majetku a vzťahov. Väčšina jeho rád sa objavuje i v prácach dnešných filozofov, psychiatrov, lekárov, ekonómov, pedagógov, sociológov a iných.
Zmŕtvychvstanie? V tých časoch nebolo také problematické dosiahnuť zmŕtvychvstanie. Dokonca som niekde čítal, že stačilo štyridsať svedkov, aby o niekom vyhlásili, že vstal z mŕtvych. Podľa Matúšovho evanjelia sa Ježiš po svojej smrti stretol iba s Máriou Magdalénou a s jej priateľkou, tiež Magdalénou, po ktorých odkázal svojim jedenástim učeníkom, kde majú ísť na stretnutie s ním. To znamená, že spolu trinásť osôb, všetko jeho blízki.
Syn Boží? Celé Matúšovo evanjelium neobsahuje jedinú zmienku o tom, že by sa jednalo o jednorodeného syna. Na dvoch miestach sa objavuje tvrdenie Boha, že on je jeho obľúbený (nie jediný) syn. Ľudí Ježiš označoval za svojich bratov a sestry. Ak vychádzame zo Starého zákona, že Boh stvoril človeka k obrazu svojmu, tak sme všetci jeho deti. Takže i Ježiš. Ja sa skôr domnievam, že Ježiš musel byť vyhlásený za Božieho syna pre skepsu ľudí, ktorí sa čudovali jeho učeniu (Matúš 7. 28. a 29). Odkiaľ mal mať jednoduchý syn tesára, narodený v bezvýznamnom Betleheme také znalosti?
Som rád, že sa oslavuje zmŕtvychvstanie, aspoň sa zachovalo pre nás i toto učenie. Mne je jedno, či vstal z mŕtvych, alebo nie, mne je jedno, či mu učenie vnukol Boh, alebo ho pracne zozbieral. Pre mňa je podstatné, že jeho tvrdenia a rady sa dajú využiť k prežitiu plnohodnotného života. Z jeho učenia je zrejmé, že zmyslom života je radosť zo života.
Prajem vám veľa radosti v tieto dni i celý život.

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

Ahoj.
Ak tvrdíš, že jedine Matúšovo evanjelium je Ježišovo učenie, potom popieraš všeobecnú mienku exegétov, že Matúš i Lukáš vychádza z najstaršieho evanjelia, za ktoré sa pokladá Markovo evanjelium + tzv. zdroj "Q". Odporúčam Ti kúpiť synaptické texty, kde máš paralelne zoradené tieto 3 evanjeliá.
Ak chceš niečo dokazovať len z jedného evanjelia, je to dosť málo, pretože okrem sv. písma máme my katolíci aj Tradíciu a Učiteľský úrad Cirkvi. Na týchto troch pilieroch stojí naša viera.
Čo sa týka separácie Boha od Jeho učenia: ja Ti to poviem tak polopate, nie som žiaden filozof, ale viem, že keď žiarovku oddelíš od el. zdroja, nebude Ti svietiť.
Ten pokoj v srdci a radosť o ktorých hovorí Ježiš, nedosiahneš bez neho - vlastná skúsenosť.
"Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva" (Jn 14, 27)
Prajem Ti, aby Tvoj rozum, nebol prekážkou k nájdeniu úprimnej viery, radosti a pokoja.
Krásne a požehnané sviatky Kristovho víťazstva Ti praje: Michal

František Hodonský povedal(a)...

Lukáš z Marka nemôže vychádzať, lebo mu protirečí.
Matúš by mohol byť rozšíreným pokračovaním Marka, ale bez príbehu o Troch kráľoch Ježišovo učenie nemá logiku, nepresadzuje kauzalitu.
Mne to skôr pripadá tak, ako by si Marek robil výpisky z Matúša a zaznačil iba, čo pokladal za dôležité.
Ja vám vašu vieru neberiem a rozdiel medzi kresťanskou náukou a mojom filozofiou je "IBA" v tom, že u vás je Boh s veľkým "B" a u mňa s malým "b".
Vidíš? Ja práve že boha neoddeľujem od ničoho, nieto ešte od učenia.
S tým pokojom v srdci sa s tebou stotožňujem, ale znovu podotýkam, že u mňa je boh s malým "b".
Môj rozum nemôže byť prekážkou vo viere, lebo ju nepotrebujem. Ja nemusím veriť v existenciu boha, ja som o jeho existencii presvedčený.
Príjemné sviatky a veľa radosti a spokojnosti.
František Hodonský