Tu sa hráme na to, že národnostný problém tu neexistuje. Existuje a je historicky daný. Má však riešenie.
Ak si odmyslíme, že tento problém je super pre niektorých politikov (od r. 1989), ktorí si radi prihrejú polievočku, tak nimi vyťahovaná národnostná karta nás utvrdzuje v tom, že problém tu je. Keby nebol, tak by nemali čo vyťahovať.
Nečičíkajme sa. Politici ten problém nerobia, len ho využívajú. Problém je z histórie a pramení z toho, že oba národy majú iný najvyšší princíp. Pokiaľ Slováci povyšujú občiansky princíp nad národnostný, u Maďarov je to opačne. Neodsudzujem to, iba konštatujem. V druhom pokračovaní tohto článku to odôvodním. V treťom, záverečnom, navrhnem riešenia. Nie sú zložité, nie sú finančne náročné a môžu (podľa mňa)na veky vekov zmiesť tento problém zo stola.
Tu už iba toľko, že občania oboch národností sú klamaní svojimi. Slota nevie oklamať Maďara a Csáky zas Slováka. Prečo? Lebo im nedôverujú.