piatok 31. októbra 2008

Rieši niekto slovensko-maďarský problém? III.

Riešenie.

Vnútroštátne, občianske.
Príslušníci oboch národov u nás, majú také isté radosti a starosti. Na politiku by sa najradšej vy...., no nemôžu. Sú systematicky a sústavne strašení. Treba si uvedomiť, že v občianskom princípe zlyhali ako SNS, tak i SMK. Pri akomkoľvek náznaku problému, ale i bez neho, treba dávať priestor, hlavne v médiách, i iným ako iba politikom.
Na dnešnom Slovensku sú skupiny politikov pre ktorých platí, čím horšie, tým lepšie. Nie som idealista a viem, že média (je to biznis) potrebujú i Slotov a Csákyho folklór. No väčšinu priestoru treba dávať nepolitikom. Aj terajšiu výzvu aliancie fair-play, podpísali ľudia, ktorí by k tomu mali čo povedať a rozhodne nemajú záujem rozpútavať vášne. Takí by sa našli i medzi signatármi vlaňajšej výzvy reagujúcej na problém okolo Benešových dekrétov.
Médiám sa hovorí, i siedma veľmoc, a právom. Majú veľkú moc a poukazovaním na existujúci problém by dokázali pretvoriť väčšinu, ak nie všetkých k občianskemu princípu, pri zachovaní všetkých ostatných princípoch, národnostných, svetonázorových a pod.

Vnútroštátne, inštitucionálne.
Problém tu existuje, kto strká hlavu pred ním do piesku, ten ho nedorieši. Takže problém treba uznať a riešiť. Vláda by mala menovať splnomocnenca vlády pre maďarskú otázku. Máme splnomocnenca pre rómsku otázku, máme ombucmana a dokonca bankového ombucmana/ku. Ten jeden splnomocnenec by sa už nejako zaplatil.
Náplň jeho práce:
1, Raz v týždni mať deň otvorených dverí pre občanov, ktorí pociťujú národnostnú krivdu, aby sa nemuseli obracať na politikov. Možno sa im pomôže a možno občan zistí, že jeho problém nie je národnostný.
2, Organizovať stretnutia s občanmi na Južnom Slovensku. Poukazovať hlavne na historické dôvody problému. Nevracať sa do histórie za to, aby sa poukázalo, kto zato môže, ale zato, aby bolo jasné čím ich chcú poniektorí klamať.
3, Vyjadrovať sa pre médiá k vyjadreniam politikov. Hlavne poukazovať na to, čím strašia.
4, Ako splnomocnenec vlády by bol niekym i pre zahraničných novinárov a politikov. Nevytváral by sa obraz o Slovensku na základe vyjadrení ............
5, Zhromažďovať názory, ktoré vytiahne do médií pri výskyte akéhokoľvek náznaku problému.

Medzištátne.
Fico je do tohto problému vťiahnutý parlamentnými počtami, Gyurcsány zas tou staromaďarskou prísahou. I keď sa Gyurcsány snaží presadzovať občiansky princíp, nemôže prekročiť svoj tieň. Aj Chruščov chcel v CCCP previesť reformy, ale nemohol, lebo bol odkojení Stalinovým mliekom. Gyurcsány si ani neuvedomuje, ako si píli pod sebou konár a nahráva nacionalistickejšiemu Orbánovi.
Preto treba sústavne vyvolávať jednania, na hocijakej úrovni. Ak to nejde na najvyššej, tak na nižších a možno až takých nízkych, že by v tom mohol pomôcť i mnou navrhovaný splnomocnenec.

Treba urobiť hocičo, aby sa nikomu nedarilo vyvolávať v ľuďoch strach. Keď sa človek nebojí, tak dokáže byť rozumný.

Žiadne komentáre: