streda 21. februára 2007

Pôst pre veriacich i ateistov

A zas tu máme pôst. Má ešte dnes nejaký význam aj pre ateistov? Pozrime sa kedy ho zaviedli, čo mal spĺňať, čo o ňom hovoril Ježiš a čo o ňom hovorí moderná veda.

Jarný štyridsaťdňový post po zimnom pretukovaní sa, zaviedli do svojho „kóšer“ stravovania Židia. Neviem ako na to prišli, možno skúsenosťou, možno božím vnuknutím, ale i dnešná moderná medicína kladie dôraz na jarnú očistu.
Kresťanstvo tento pôst tiež prevzalo. Podľa môjho názoru preto, že niekde tušili o jeho význame, no hlavne preto, lebo Ježiš povedal: „Nemyslite si, že som prišiel zmeniť zákon, alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.“ (Matúš 5. 17.) Takže kresťania prevzali zákony platné medzi Židmi hoci Ježiš o pôste povedal: „Vtedy prišli k nemu Jánovi učeníci a hovorili: Prečo sa postime my a farizei, a tvoji učeníci sa nepostia? Odpovedal im Ježiš: Či ženíchovi družbovia môžu smútiť, dokiaľ je ženích s nimi? Ale prídu dni, keď im ženích bude odňatý, a potom sa budú postiť.“ (Matúš 9.14. a 15.)
Z tohto je jasné, že Ježiš nepripisoval veľký význam jarnému pôstu. Skôr presadzoval priebežnú starostlivosť o svoje stravovanie. Tvrdil, že sa máme postarať o to, aby sa to, čo sa z tela má dostať von, dostalo von v čas. Veď povedal: „Či nechápete, že všetko čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa do stoky?“ (Matúš 15. 17.)
Keďže sa však ľudia k svojmu zdraviu správajú macošsky je lepšie ako nič, dodržiavať jarnú očistu formou pôstu. Zákaz konzumácie mäsa mal zaručiť sústavný hlad jedinca, vzhľadom na to, že nemohol konzumovať mäso, ktoré malo silu zahnať hlad na dlhšiu dobu. Tento hlad mal za úlohu zvýšiť konzumáciu jedál bohatých na vlákninu, ako je zelenina, ovocie a obiloviny nezbavené otrúb. Táto konzumácia jedál zaručila naplnenie predošlého citátu o „vyhodení z brucha do stoky“.
To znamená, že cirkev i veda propaguje jarnú očistu organizmu (pôst). Ježiš ho vehementne nepresadzuje, zastáva skôr názor sústavnej starostlivosti o svoje zdravie. No napriek tomu, keď veriaci dodržuje pôst robí pre seba dobre. Keď ateista dodrží jarnú očistu, robí pre seba dobre. Tak ako ste s tým vy? Urobíte niečo pre svoje zdravie alebo budete nadávať na osud, náhodu alebo boha , keď sa o zdravie pripravíte?

Žiadne komentáre: