V prvom rade sa mu chcem ospravedlniť, že som ho vo svojom článku prekrstil na Miloša. Článkom so len chcel upozorniť na rozdiel medzi učeniami a ich výkladom. Na túto časť jeho článku som sa aj odvolal hneď v úvode. Je pravdou, že som ho nechtiac prekrstil. Ešte raz sa ospravedlňujem. Nie som si však vedomý, že som znevážil jeho osobu, alebo názor. Takéto spôsoby sú mi vzdialené. A to však i napriek tomu Ľudovít tak pociťuje, tak prosím o prepáčenie. Musela to spôsobiť moja nedokonalosť vo vyjadrovaní. Ešte raz pardon.