Ježiš tvrdil, že kráľovstvo božie je medzi nami. Presný citát aj z odkazom nájdete v mojom článku "Načo sú nám Vianoce". Ako však z tohoto "nespravodlivého" života urobiť kráľovstvo božie? Jednoducho. Riešenie nám dávajú Traja králi.
Traja králi doniesli Jezuliatku, židovskému kráľovi tri dary. Tieto tri dary symbolizujú to, čo človek nevyhnutne potrebuje k tomu, aby si tu vytvoril kráľovstvo božie.
Kráľovstvo božie je stav človeka, v ktorom človek prežíva šťastný, bezproblémový život. Čo človek potrebuje k prežívaniu takéhoto života? To čo Ježiš dostal od troch kráľov.
Od prvého zlato. Zlato ťažko môže symbolizovať niečo iné ako majetok (bohatstvo). Ide o hmotné statky. Nie je na tom nič "zlé". Je pokrytectvom vyhlásiť majetok za niečo nečisté, za niečo nepotrebné alebo malicherné. Keby to tak bolo, bol by to dar hodný kráľa kráľovi?
Od druhého kráľa dostal myrhu. Je to večne zelený krík, ktorý sa u židov používal na liečebné účeli. Uznať toto za symboliku zdravia už nebude také ťažké, lebo túžiť po zdravý už nepovažujeme za tak "nemorálne", ako túžbu po majetku.
Napokon od tretieho dostal kadidlo. Kadidlo produkuje dym, niečo čo sa nedá chytiť, niečo cez čo ruka prejde, niečo akoby nehmotné. Ale napriek tomu niečo dôležité, nenahraditeľné. Vo mne to evokuje vzťahy.
Môže to tak byť? Sú tieto tri oblasti majetok, zdravie a vzťahy to čo určuje kvalitu života? Môže sa život, v ktorom netrpíme nedostatkom v týchto oblastiach považovať za život v kráľovstve božom? Dá sa život, v ktorom niečo z tohoto chýba považovať za šťastný? Podla mňa nie. Viete koľko zdravých, bohatých ľudí spáchalo samovraždu? Čo potom tie sprostosti o rebríčku hodnôt. Človek prirodzene dáva na prvé miesto to čo mu chýba. Chorý zdravie, ten čo nemá priateľov priateľstvo. Kto nemá rodinu dáva do popredia rodinu. Len nemajetný dá na prvé miesto majetok málo kedy. Nie preto, že ho nepotrebuje, ale považuje to za voľajaké nízke mamonárstvo. Sprostosť. Ak hoc kto zostaví svoj rebríček hodnôt bez toho, aby na prvé miesto, nezastupiteľne a rovnoprávne dal všetky tri tieto hodnoty, je neúprimný hlavne k sebe. Šťastný a plnohodnotný život má šancu prežiť jedine na princípe náhody. Tá v tomto svete funguje. Nemusí váš však zaujímať, keď máte možnosť privodiť si šťastný život na princípe nie náhody, ale nevyhnutnosti. O tom však neskôr.
Toto zrovnoprávnenie týchto hodnôt, dáva logiku Ježišovmu tvrdeniu: "Lebo tomu, kto má bude dané a bude mať hojne, kto nemá, aj čo má mu bude odňaté." (Matúš 25. 29.) Samo o sebe dosť nelogické, že? Ako sa dá zobrať niečo tomu, kto nič nemá. Pridajme k tomu čo vieme o daroch troch kráľov a je logika na svete. Život používa na dokopanie nás do kráľovstva božieho vzájomné prieniky týchto hodnôt. Mnohý platia za navrátenie zdravia lekárom a tak pozvoľna prichádzajú aj o majetok. Mnohý nemajetný sa stresujú nad budúcnosťou a prichádzajú aj o rodinu (vzťahy) ako i o zdravie. Takto sa už dá zobrať to čo nemáme.
Keď však dostáva logiku táto časť Ježišovho učenia o kráľovstve božom, prečo by zostali bez logiky i ďalšie jeho časti. Nie sú bez logiky, len ju v jeho učení treba nájsť. O tom však neskôr. Teraz stačí ak si uvedomíme, že Ježiš nás nabádal k činnosti, nie k nečinnosti. Nestačí sa len modliť, treba konať. Jasne povedal: "Hľadajte najprv kráľovstvo Božie, Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané." (Matúš 6. 33.) Hľadanie je činnosť. Ak ju budeme robiť zodpovedne, všetko "toto" nám bude pridané. To "toto" je majetok, zdravie a vzťahy.
Preto vám do nového roku prajem hlavne veľa odvahy a ochoty k tomuto hľadaniu.