Jediným zdanlivým antagonizmom je ponímanie boha (to tvrdí aj Miloš). Židia veria v jediného boha a mi v trojjedinného. Je to však len tvrdenie nasledovníkov, či už Mojžiša alebo Ježiša. Mojžiš a Ježiš hovorili niečo iné. Mojžišovi Boh na jeho otázku „kto si?“ odpovedal: „Som, ktorý som.“ Ježiš vyhlásil: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon, alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.“ (Matúš 5. 17.) Tým sa Ježiš prihlásil k tomu istému Bohu. Keby ako jedny, tak i druhí, dôsledne dodržiavali druhé Božie prikázanie, tento rozdiel by nejestvoval. To prikázanie znie:
„Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou.“ (prvá časť druhého Božieho prikázania.)
Toto prikázanie má jediný význam. Ak si budeme vedieť Boha predstaviť, zosobniť, tak potom tomu niečomu, už nie len že nebudeme schopný pripísať všemocnosť, ale budeme vedieť rozhodnúť o tom, že ten NAŠ JE INÝ, AKO TEN VÁŠ. Lepšie je, ak ho zaknihujeme jeho vlastným predstavením sa: „Som, ktorý som.“
Keby Židia boli akceptovali a neukrižovali Ježiša, nevzniklo by kresťanstvo. Nemohli ho však akceptovať. Vrchnosť za to, že ich pripravoval o ich zisky a vplyv nad ľudom keď tvrdil: „Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená?....... (Matúš 5. 13.), alebo: „Vy ste svetlo sveta.....“ (Matúš 5.14.). Mnohým jednoduchým ľuďom sa to zas nepozdávalo, pretože im nevoňala vlastná zodpovednosť za svoje problémy. Bolo pre nich ľahšie našiť to voľajakého ješitného boha.
My kresťania sme však s toho istého dôvodu usmrtili tiež dosť mysliteľov. Keby nebol upálený napríklad J. Hus, nevznikol by o sto rokov neskôr protestantizmus. Martin Luter a J. Hus zastávali tie isté požiadavky. Luter sa tiež musel pred pohlavármi cirkvi skryť a utiahnuť sa na hrad Wartburg pod menom rytier Juraj.
Kresťanstvo je učenie, ktoré vzniklo na základe Ježišovho učenia, nie je však Ježišovým učením. Keby bolo, tak by sme nemali toľko kresťanských cirkví. Vraj ich máme sedem. Vznikali postupne štiepením kresťanstva. Čo bolo príčinou tohoto štiepenia? Vždy to isté. Dogmy. Áno. To čo predstavitelia cirkvi na Ježišovom učení nevedeli pochopiť, nahradili dogmou. Tieto dogmy potom rozdeľovali ľudí a vznikali nové náboženstvá. Ježiš bol proti dogmám. Doslova povedal: „....Preto učiteľ, vyučený kráľovstvu nebeskému, je podobný hospodárovi, ktorý zo svojej komory vynáša nové i staré.“ (Matúš 13. 52.) Ešte aj v treťom storočí n. l., cirkevný otec (ešte neexistovala funkcia pápeža) Titus Flávius Alexandrijský tvrdil: „Bez viery niet poznania a bez poznania niet viery.“
Keďže nemáme patent na dogmy, používali ich aj iný. Dogmy platné v judaizme zabránili akceptácií Ježiša židmi. No tieto dogmy nezaviedol ani Mojžiš a ani Ježiš, ale tí, ktorí sa pasovali za vykladačov ich učení.
Mojžiš a Ježiš tvrdili to isté, no spoločenské vedomie bolo na rôznom stupni vývoja a preto používali rôzne výrazové prostriedky. To je jediný rozdiel medzi učením Ježiša a Mojžiša. Ak však napriek tomu ľudia ešte aj dnes nájdu dôvod, aby neakceptovali názor toho druhého, verte mi, môže za to len ich vlastný strach.
Nechajme nech si Židia veria čomu chcú a ako chcú. My si upracme na vlastnom stole, vyberme si brvno z vlastného oka a možno zistíme, že sa stratila aj smietka z oka môjho brata alebo aj nepriateľa.
Tak milý Miloš podľa mňa je to takto, no akceptujem, že ty máš iný názor.