štvrtok 28. júna 2007

Hľadanie spravodlivosti.

Poviete si, že je to zbytočné a nepodstatné? Inú cestu však nemáme. V nespravodlivom svete je zbytočné vzdelávať sa, pracovať, milovať a všetko iné. Veď náhoda si aj tak urobí čo chce.
Svet však je spravodlivý. Jeho spravodlivosť funguje i tam, kde ju teraz ešte nevidíme. Bráni nám v tom stupeň poznania. Jednou z tragédii ľudstva je, že si spravodlivosť zamieňajú s dobrotou.

Niekde s dobrotou i súvisí, no iba do tej mieri, že existencia spravodlivosti sveta nám zaručí zmysel nášho bytia. Zmyslom života je užívanie si. Aby sme si ho však naplno užívať mohli, potrebujeme mať poriadok vo všetkých troch základných oblastiach života, ktorými sú vzťahy, majetok a zdravie.
To je všetko čo má spoločné s dobrotou. Spravodlivé je i to čo nám väčšinou nechutí, čo považujeme za „zlo“, podraz a nespravodlivosť. Ak si to neuvedomíme, tak budeme odkázaní iba na šťastie.
Vyvíjaním činnosti (starania sa) v oblasti vzťahov, majetku a zdravia nám umožní v týchto oblastiach mať poriadok a hovoriť o živote. Neporiadok v týchto oblastiach nám privodí iba živorenie. Tento neporiadok nás zvádza k tomu, aby sme svet vyhlásili za nespravodlivý. No tým sa zbavujeme možnosti nápravy. Ak však i v týchto chvíľach budeme hľadať v tom čo sa nám udialo, spravodlivosť a nájdeme príčinu, prejavíme ochotu na jej odstránenie, zákonite vzniká harmónia v týchto oblastiach. Táto zákonitosť je vlastne nami hľadaná spravodlivosť. Filozofia to nazýva kauzalitou.
O mnohom v tomto hľadaní spravodlivosti sa môžete dočítať už v článkoch na mojom blogu. Kto si však chce vytvoriť ucelený názor o spravodlivosti sveta (podľa tejto filozofie) môže si na adrese nášho občianskeho združenia VIDÍM A POČUJEM vap@vap.sk objednať knihu (zatiaľ iba na CD), tak isto s názvom VIDÍM A POČUJEM, ktorá túto tematiku podrobnejšie rozvíja.
Len v spravodlivom svete má zmysel vyvíjať činnosť a dožadovať sa záruky šťastného bytia.

Žiadne komentáre: